Creative Commons Lisansı
Çocuk Hastalıkları Arşivi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet - Adolesan Kızlarda Obezite ve Obezitenin Neden Olduğu Sorunlar
Hülya Erbaba, Sevil Şahin
ÖZET
Bireyde fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olan obezite aynı zamanda ülkelerin sağlık ekonomilerine de yük getiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar adölesan obezitesinin kız ve erkek her iki cinsiyette giderek yaygınlaşmakta olduğunu göstermektedir. Adölesan obezitesi, ergenleri bugün ve gelecekte sağlığı bozan genel ve cinsiyete özel hastalıklar açısından tehdit etmektedir ve bu sorun özellikle genç kızlarda eksojen ve endojen obezite hastalıklarına neden olmaktadır. Önlenebilir ve kontrol altına alınabilir bir sağlık problemi olan obezite, kadının sağlığını hayatının her döneminde olumsuz etkileyebilir. Bu durum farklı kadın hastalıklarına da neden olabilmektedir. Obezite ile ilişkili durumlar multidisipliner bir sağlık ekibi yaklaşımı gerektirmektedir. Hemşireler de bu bireylere kilo yönetimi, patolojik durumlar ile ilgili yönlendirme, teşhis ve tedavi yolları, sağlıklı yaşam davranışları geliştirme ve kişiyi kendi durumu ile başedebilme konularında cesaretlendirme gibi konularda yardımcı olabilirler. Bu çalışma adölesan genç kızlarda obezite ve obezitenin sağlığa etkilerinin değerlendirilmesini incelemek amacı ile hazırlanmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Adölesan kızlar, obezite, obezite sorunları
 
ABSTRACT
 
Obesity, which leads to physiological, psychological and social problems in individuals, is also an important public health issue bringing burden to health economy of countries. Studies conducted both in the world and our country have showed that obesity in
adolescents is becoming increasingly common among girls, boys and both sexes. Adolescent obesity has threatened young people in terms of gender specific diseases disrupting health today and in the future, and this has caused to exogenous and
endogenous obesity diseases particularly in girls. As being a preventable and controllable health issue, obesity could affect negatively the woman’s health in every period of her life. This situation can also cause different gynecological diseases. Conditions related to obesity require a multidisciplinary health team approach. For example, nurses can help to these individuals in those matters such as weight management, orientation about pathological circumstances, diagnosis and treatment methods, developing healthy lifestyle behaviors and encouraging them to cope with the situation of themselves. This study has been designed to examine obesity and its effects on health in adolescent girls.
 
Key words: adolescent girls, obesity, obesity problems

 

Cilt 2, Sayı 1 (2017)